Cuma , Kasım 15 2019
Başlangıç / imar affı / Kat Mülkiyetine Geçiş Analizi

Kat Mülkiyetine Geçiş Analizi

KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ NASIL OLACAK?

İskan problemi nedeniyle kat mülkiyeti olmayan yapılarda İmar barışı kapsamında

  • Yapı kayıt belgesi alınması
  • Maliklerin tümünün muvaffakat etmesi
  • Varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi

Şartıyla yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar daha ödeme yapılarak yapı kullanma izin belgesi olmadan kat mülkiyeti ve cins değişikliği tesis edilecektir. İskan problemi çözüldükten sonra bankacılık işlemlerinde teminat ve ipotek işlemlerine konu olamama sorunu ortadan kalkmış olacak. Tapusu olmayan ev satılabilir ve tapusu olmayan ev alınabilir olacaktır

HAZİNE ARAZİLERİ ÜZERİNDEKİ YAPILAR NASIL AFTAN FAYDALANACAK?

Hazine arazilerindeki kaçak yapılara da yapı kayıt belgesi alınabilecektir. Yapı kayıt belgesi müracatından sonra öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hazine arazisini rayiç bedel üzerinden satın alarak işlem sonuçlanıyor.

İMAR AFFININ FAYDALARI?

  • İmar affı ile kaçak yapıya su, elektrik, doğalgaz aboneliği bağlanabilecektir.
  • Yıkılma endişesi ortadan kalkacak.
  • Yıkım kararları ve para cezaları iptal edilecek.
  • Bankaya ipotek ve teminat olarak gösterilebilecek.
  • Tapusu olacak
  • Cins değişikliği ve kat mülkiyeti değişikliği yapılabilecek.

MÜRACAATLAR NASIL VE NE ZAMANA KADAR YAPILACAK VE SON ÖDEME TARİHİ NEDİR?

E-Devlet sistemi üzerinden veya Başkanlığın yetki verdiği kuruluşlara müracaat edilerek müracaatlar yapılacak ve başvurular e-devlet sistemi üzerinden takip edilecek.

Son başvuru tarihi 31.10.2018 dir.

Son ödeme tarihi 31.12.2018 dir.

İMAR BARIŞI YAPI KAYIT BELGESİ İÇİN NE KADAR ÖDEMELİYİM?

Arsa emlak değeri ve yapı m2 brim fiyatına göre hesaplanacak değerinin toplamı üzerinden yapılacak

Konut için %3

Ticari için %5 oranında bedel ödenmesi gerekmektedir.

 

Örneğin

Arsa emlak değeri : 50.000 TL

Bina m2 brim fiyatı: 600

Yapı alanı: 100 m2

600 x 100 =60.000 TL

60.000+50.000 = 110.000 TL

110.000 TL x 0,03 = 3.300 TL (Yapı kayıt belgesi bedeli)

Ayrıca; Yapı kayıt belgesi kadar da tapuya ödenmesi gerekiyor.

VİDEO LİNKLERİ BU SAYFADA

http://imarbarisi.csb.gov.tr/